美女与野兽.Beauty.and.the.Beast.2017.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-AViATOR 14.10 GB 2016 欧美 爱情 奇幻 歌舞 HDR

BT种子 3月前 248

美女与野兽电影海报

导演: 比尔·康顿

编剧: 斯蒂芬·卓博斯基 / 埃文·斯彼里奥托普洛斯 / 琳达·伍尔芙顿 / 珍妮-玛丽·勒普兰斯·德博蒙

主演: 艾玛·沃森 / 丹·史蒂文斯 / 卢克·伊万斯 / 凯文·克莱恩 / 乔什·加德 / 伊万·麦克格雷格 / 伊恩·麦克莱恩 / 艾玛·汤普森 / 斯坦利·图齐 / 古古·姆巴塔-劳 / 奥德拉·麦克唐纳 / 内森·麦克 / 哈蒂·莫拉汉 / 迈克尔·吉普森 / 水野索诺娅 / 亨利·加勒特 / 戴尔·布兰斯顿

类型: 爱情 / 歌舞 / 奇幻

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2017-03-17(中国大陆/美国)

片长: 129分钟

IMDb链接: tt2771200


美女与野兽的剧情简介 · · · · · ·

  贝儿(艾玛·沃森 Emma Watson 饰)和小镇上的其他女孩不同,是一个热爱阅读和幻想的姑娘,孔武有力英俊强壮的加斯顿(卢克·伊万斯 Luke Evans 饰)发誓要娶贝儿为妻,但贝儿却一眼看穿了他的自私和虚伪,拒不从命。某日,贝儿的父亲莫里斯(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)迷路误打误撞之下来到了一座荒凉破败的城堡中,那里居住着样貌可怖半人半兽的野兽(丹·史蒂文斯 Dan Stevens 饰)。

  因为偷摘了城堡里种植的玫瑰,莫里斯被野兽囚禁了起来,得知此消息的贝儿赶到城堡,要求和父亲作交换。就这样,贝儿开始了和野兽的同居生活。在会说话的茶壶太太(艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰)、烛台卢米亚(伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰)和时钟葛士华(伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)的照顾和帮助下,贝儿渐渐发现,野兽在丑陋的外表下,隐藏了一颗善良温柔的心。实际上,野兽的真实身份是一位王子,因受到了女巫的诅咒而沦落至此,而贝儿,是解除诅咒最后的,也是唯一的希望。


美女与野兽 Beauty and the Beast 获奖情况

第90届奥斯卡金像奖  (2018)

最佳艺术指导(提名) 莎拉·格林伍德 / 凯蒂·斯宾塞

最佳服装设计(提名) 杰奎琳·杜兰

第71届英国电影学院奖  (2018)

电影奖 最佳服装设计(提名)

电影奖 最佳艺术指导(提名)

第41届日本电影学院奖  (2018)

最佳外语片(提名)

第26届MTV电影奖  (2017)

MTV电影奖 年度电影

MTV电影奖 最佳表演 艾玛·沃森

MTV电影奖 最佳吻戏(提名) 艾玛·沃森 / 丹·史蒂文斯

MTV电影奖 最佳银幕组合(提名) 卢克·伊万斯 / 乔什·加德

第22届美国艺术指导工会奖  (2018)

电影奖 最佳幻想电影艺术指导(提名)

第20届美国服装设计工会奖  (2018)

科幻/奇幻题材电影最佳服装设计(提名) 杰奎琳·杜兰

第16届美国视觉效果协会奖  (2018)

最佳电影虚拟摄影(提名)

第23届美国评论家选择电影奖  (2018)

最佳歌曲(提名)

最佳美术指导(提名)

最佳服装设计(提名)

最佳发型化妆(提名)

第22届金卫星奖  (2018)

电影部门 最佳服装设计(提名) 杰奎琳·杜兰

第21届好莱坞电影奖  (2017)

年度服装设计 杰奎琳·杜兰

年度化妆 珍妮·希尔科尔

第30届芝加哥影评人协会奖  (2017)

最佳艺术指导(提名)

第42届报知映画赏  (2017)

海外作品奖 比尔·康顿

美女与野兽电影截图1
美女与野兽电影截图2
美女与野兽电影截图3

Video
ID : 1
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 9 min
Bit rate : 9 722 kb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 1 608 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.066
Stream size : 8.78 GiB (63%)
Writing library : x265 3.2+23-52135ffd9bcd:[Windows][GCC 9.2.1][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1176575 / frame-threads=5 / numa-pools=36 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=185976 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qp
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2

Audio #1
ID : 2
Format : MLP FBA 16-ch
Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Duration : 2 h 9 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 936 kb/s
Maximum bit rate : 8 103 kb/s
Channel(s) : 8 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 4.46 GiB (32%)
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Number of dynamic objects : 13
Bed channel count : 1 channel
Bed channel configuration : LFE

Audio #2
ID : 3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Duration : 2 h 9 min
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 592 MiB (4%)
Language : English
Service kind : Complete Main
Default : No
Forced : No

Text #1
ID : 4
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 8 min
Bit rate : 36.8 kb/s
Count of elements : 4050
Stream size : 33.7 MiB (0%)
Title : English SDH
Language : English
Default : No
Forced : No

Text #2
ID : 5
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 1 min
Bit rate : 27.4 kb/s
Count of elements : 3128
Stream size : 23.9 MiB (0%)
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No

Text #3
ID : 6
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 8 min
Bit rate : 32.5 kb/s
Count of elements : 3448
Stream size : 29.8 MiB (0%)
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No

Text #4
ID : 7
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 1 min
Bit rate : 29.4 kb/s
Count of elements : 3188
Stream size : 25.7 MiB (0%)
Title : Spanish
Language : Spanish
Default : No
Forced : No

Text #5
ID : 8
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 57 min
Bit rate : 31.2 kb/s
Count of elements : 3188
Stream size : 26.3 MiB (0%)
Title : Italian
Language : Italian
Default : No
Forced : No

Text #6
ID : 9
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 57 min
Bit rate : 30.6 kb/s
Count of elements : 3228
Stream size : 25.8 MiB (0%)
Title : German
Language : German
Default : No
Forced : No

Text #7
ID : 10
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 8 min
Bit rate : 27.4 kb/s
Count of elements : 3194
Stream size : 25.1 MiB (0%)
Title : Norwegian
Language : Norwegian
Default : No
Forced : No

Text #8
ID : 11
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 h 1 min
Bit rate : 27.2 kb/s
Count of elements : 2378
Stream size : 23.7 MiB (0%)
Title : Swedish
Language : Swedish
Default : No
Forced : No

Text #9
ID : 12
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 1 h 58 min
Bit rate : 24 b/s
Count of elements : 4
Stream size : 20.9 KiB (0%)
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No

Text #10
ID : 13
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 3 min 40 s
Bit rate : 14.5 kb/s
Count of elements : 76
Stream size : 389 KiB (0%)
Title : French
Language : French
Default : No
Forced : No

Text #11
ID : 14
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 4 s 212 ms
Bit rate : 24.1 kb/s
Count of elements : 2
Stream size : 12.4 KiB (0%)
Title : Spanish
Language : Spanish
Default : No
Forced : No

Text #12
ID : 15
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 4 s 379 ms
Bit rate : 22.6 kb/s
Count of elements : 2
Stream size : 12.1 KiB (0%)
Title : Italian
Language : Italian
Default : No
Forced : No

Text #13
ID : 16
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration : 2 s 795 ms
Bit rate : 54.2 kb/s
Count of elements : 2
Stream size : 18.5 KiB (0%)
Title : German
Language : German
Default : No
Forced : No


磁力链接:

magnet:?xt=urn:btih:efefba3deaee19eef41cf83491dc7569eb0888a2&dn=Beauty.and.the.Beast.2017.2160p.UHD.BluRay.X265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-AViATOR&tr=http%3A%2F%2Ftracker.trackerfix.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2790&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2760

上传的附件:

BT种子 - BT电影下载- 版权声明 1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与BT种子立场无关。
2、BT种子管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文。
3、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予以删除BT种子和磁力链接并致以最深的歉意。

最新回复 (0)
返回
发新帖